Telefon: +372 5388 4999 | Email: info(at)vooremaamets.ee

Nõustamine

Metsaomanik võib ja saab oma metsa majandamisel tekkivate probleemide ja küsimuste korral pöörduda konsulendi poole.

Konsulent ehk nõustaja on inimene, kelle ülesandeks on edastada korrektset teavet ning nõustada metsaomanikust või tema esindajast klienti vastavalt sellele, mis on konkreetse metsaala puhul vajadused, võimalused ja piirangud ning ka metsaomaniku enda soovid ja plaanid.

Konsulent ei otsusta kliendi eest, aga pakub omalt poolt kliendile erinevaid võimalikke valikuid ja abistab otsuste tegemisel.

Teemad, mille puhul pöörduda konsulendi poole:

 1. Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine, metsa tervisliku seisundi hindamine.
 2. Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd, metsakasvatuslik nõustamine, metsa majandamine lähiaastatel.
 3. Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted, kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivenudsüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne), maaparandus, maapinna ettevalmistamine.
 4. Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA).
 5. Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks).
 6. Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused, tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine, kahjustatud metsa taastamine, üraski kahjustused.
 7. Noorendike hooldus.
 8. Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine, taimekasvatus.
 9. Raie (harvendus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus), raiete põhimõtted erinevates puistutes, raieala määramine.
 10. Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine, põllumaade metsastamine.
 11. Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused, metsade majandamise muutus seoses uue eeskirjaga…

Antud teemade nimekiri ei ole lõplik. Täielikku nimekirja saab vaadata Eesti Erametsanduse Portaalist.